Społecznie zaangażowany marketing ogrodniczy – jak go robić? Przykłady działań

marketing społecznie zaangażowany w branży ogrodniczej

Klienci są bardziej świadomi swoich decyzji zakupowych niż kiedykolwiek wcześniej. I trend ten będzie tylko rósł, a rosnąca świadomość konsumentów już oddziałuje i będzie oddziaływać na wszystkie firmy oraz produkty, które sprzedają.

To, w jaki sposób klienci postrzegają Twoją markę i to co sprzedajesz, zależy oczywiście od wielu czynników – ważna jest cena, jakość, opakowanie, social proof, funkcjonalność, użyteczność, itp. Poruszając się jednak w obszarze marketingu, jest pewien czynnik, który w perspektywie rosnącej świadomości konsumentów, może mocno wpłynąć na generowanie większej sprzedaży. Porozmawiajmy o marketingu społecznie zaangażowanym.

CRM a CSR i SRM

Cause-related marketing (CRM), czyli społecznie zaangażowany marketing to nie CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu i nie SRM, czyli marketing społecznie odpowiedzialny.

Często CRM (Cause-related marketing) mylony jest CSR (Corporate social responsibility), czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Często też CRM określany jest jako SRM (Socially Responsible Marketing), co też nie jest do końca tożsame. Warto wyjaśnić te różnice aby zrozumieć, że zakres działań jest znacząco różny.

Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to część strategii biznesowej, to element wbudowany w DNA u podstaw samej organizacji. Jest koncepcją, zgodnie z którą firmy włączają aspekty społeczne i środowiskowe w działanie biznesowe. To może być szeroki zakres działań, na przykład: zrównoważony rozwój, dobrostan społeczny, etyczne prowadzenie biznesu, ochronę środowiska itp. Najważniejsze jest tutaj to, że wychodzi to już z poziomu istnienia organizacji, a nie dopiero z ramienia marketingu.

Firma zajmująca się sprzedażą nasion i roślin może wdrożyć program CSR, który obejmuje:

 • zrównoważone praktyki produkcyjne, na przykład: korzystanie z organicznych nasion czy minimalizowanie zużycia chemicznych środków ochrony roślin,
 • edukacja i wsparcie społeczności lokalnej, na przykład organizowanie warsztatów edukacyjnych dotyczących ekologicznego ogrodnictwa i wspieranie lokalnych ogrodów społecznych,
 • inicjatywy na rzecz bioróżnorodności, na przykład wspieranie projektów mających na celu ochronę lokalnych gatunków roślin i zwierząt, np. tworzenie siedlisk dla zapylaczy takich jak pszczoły i motyle.

Firma produkująca narzędzia ogrodnicze może wdrożyć program CSR, który obejmuje:

 • ekologiczne materiały, np. produkowanie narzędzi z recyklingowanych i odnawialnych materiałów, minimalizując zużycie surowców nieodnawialnych,
 • redukcję śladu węglowego, np. inwestowanie w technologie produkcji, które zmniejszają emisje CO2 oraz korzystanie z energii odnawialnej w zakładach produkcyjnych,
 • społeczna odpowiedzialność pracownicza, np. zapewnienie uczciwych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.

SRM (Socially Responsible Marketing) to część CSR obejmująca obszar marketingu. Jej celem jest prowadzenie działań marketingowych w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny. Może obejmować takie działania jak transparentna komunikacja, unikanie greenwashingu, promowanie etycznych produktów oraz kampanie zwiększające świadomość społeczną.

Firma oferująca usługi projektowania ogrodów może integrować SRM poprzez:

 • zrównoważone projekty, np. proponowanie klientom rozwiązań, które minimalizują zużycie wody, wspierają bioróżnorodność i wykorzystują lokalne, ekologiczne materiały,
 • promocja lokalnych dostawców, np. zachęcanie klientów do korzystania z roślin i materiałów od lokalnych, zrównoważonych źródeł,
 • wspieranie społeczności, np. angażowanie się w projekty rewitalizacji miejskich przestrzeni zielonych i promowanie ogrodów społecznych.

Firma ogrodnicza promująca swoje produkty może stosować SRM poprzez:

 • transparentne informacje o produktach, na przykład podawanie szczegółowych informacji na etykietach dotyczących ekologicznych metod uprawy i korzyści dla środowiska,
 • edukacyjne kampanie marketingowe, np. prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych i na blogu firmy, które edukują klientów na temat zrównoważonego ogrodnictwa, korzyści z kompostowania i oszczędzania wody,
 • zaangażowanie w inicjatywy społeczne, np. promowanie swoich produktów poprzez kampanie, które wspierają lokalne społeczności, np. „Kup roślinę, posadź drzewo” – za każdą sprzedaną roślinę firma sadzi drzewo w lokalnym parku.

I wreszcie CRM, czyli marketing społecznie zaangażowany (Cause-related marketing) to część strategii marketingowej. Najczęściej polega ona na współpracy firmy z organizacją non-profit lub wspieraniu konkretnej sprawy społecznej, a jednocześnie promowaniu swoich produktów lub usług. Celem praktykowania CRM jest osiągnięcie korzyści zarówno dla firmy jak i wspieranie konkretnej sprawy społecznej.

Współpraca z organizacją ekologiczną, np. partnerstwo z organizacją non-profit zajmującą się ochroną środowiska, gdzie część dochodów ze sprzedaży produktów jest przekazywany na sadzenie drzew, ochronę pszczół, ochronę zagrożonych gatunków roślin czy zwierząt.

Promowanie produktów “zero waste”, takich jak kompostowalne doniczki i narzędzia z recyklingu, gdzie część dochodów wspiera inicjatywy zero waste i recykling w społecznościach lokalnych.
Sezonowe akcje charytatywne, np. organizowanie specjalnych wydarzeń, takich jak dni otwarte w szkółce ogrodniczej, gdzie dochody z biletów wstępu są przekazywane na lokalne inicjatywy ekologiczne, np. rewitalizację zaniedbanych terenów zielonych.
Część dochodów ze sprzedaży roślin czy narzędzi ogrodniczych może być przeznaczona na zakładanie ogródków szkolnych i prowadzenie warsztatów dla dzieci na temat ekologii i zrównoważonego ogrodnictwa.

Organizowanie bezpłatnych webinarów i warsztatów online na temat ekologicznego ogrodnictwa, kompostowania, oszczędzania wody i ochrony bioróżnorodności, przekazując darowizny na organizacje ekologiczne za każde zarejestrowane uczestnictwo.

Co istotne – CRM to nie tylko jednorazowe akcje, ale długoterminowe zaangażowanie. Buduj trwałe relacje z organizacjami non-profit i społecznościami, które wspierasz. Krótkoterminowe kampanie mogą być postrzegane przez klientów jako próby wykorzystania ich wrażliwości wyłącznie do zwiększenia sprzedaży.

Dlaczego warto praktykować marketing zaangażowany społecznie?

W 2023 roku firma Sprout Social przeprowadziła badanie, w którym aż 71% konsumentów zadeklarowało, że jest dla nich ważne, aby marki, których produkty kupują, zajmowały stanowisko w kwestiach społecznych. To głos i oczekiwania klientów, a klienci uwielbiają wspierać marki, którym zależy. Tę tezę potwierdzają inne badania, np. SurveyMonkey czy Deloitte.

To, co Twoja marka może zyskać będąc społecznie zaangażowaną, to między innymi:

 • przewaga konkurencyjna,
 • zwiększenie atrakcyjności reklam w oczach konsumentów,
 • wzrost sprzedaży,
 • wzmocnienie wizerunku marki,
 • wzrost zaangażowania i lojalizacji klientów,
 • wpływ na społeczność i środowisko,
 • zainteresowanie od strony inwestorów czy dostawców,
 • przyjazne miejsce pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników.

Znajdziemy najlepszą inicjatywę CRM dla Twojej firmy. Zaplanujemy działania aby były efektywne i opłacalne.

Umów się na darmową konsultację.

5 zasad marketingu społecznie zaangażowanego

Aby marketing społecznie zaangażowany działał z korzyścią dla wybranej inicjatywy i Twojej firmy trzeba włożyć w to nieco wysiłku. Te 5 zasad pomogą dobrać odpowiednią inicjatywę i działać tak aby obie strony na tym zyskały.

1. Autentyczność to podstawa

Wspieranie inicjatyw nie może być wydmuszką, chwytem marketingowym, za którym kryje się wyłącznie chęć generowania większego zysku. Jeśli taki jest Twój zamiar – lepiej tego nie rób. Oczywiście to nadal część marketingu, więc zysk z tej inwestycji jest istotny, ale wsparcie musi być realne. Świadome firmy i marki rozumieją, że zaufanie klientów jest ważne, a nadszarpnięcie go może okazać się bardzo problematyczne i kosztowne w skutkach. Klienci są coraz bardziej świadomi i mogą łatwo rozpoznać, gdy kampania jest jedynie zabiegiem marketingowym bez rzeczywistego zaangażowania.

2. Poznaj i zrozum to, w co wierzą i co cenią Twoi klienci

W marketingu zrozumienie swoich odbiorców to kwestia kluczowa. To samo tyczy się wyboru inicjatywy CRM. Nie wiek, nie płeć i nie miejsce zamieszkania są tu ważne, ale coś głębszego – wartości, przekonania, obawy. Zrozumienie klientów na tym poziomie pozwoli dostosować strategię marketingową i komunikaty, które będą oddziaływać na emocje. A te, jak pisaliśmy w jednym z naszych artykułów – są nieodłącznie związane z decyzjami zakupowymi.

3. CRM to marketing, więc nie bój się o tym mówić

Jeśli zdecydujesz się na wspieranie inicjatyw społecznych, a nikt nie będzie o tym wiedział, to nic się nie zmieni. Jak to w marketingu – decydujesz się na pewien krok aby przyciągnąć nowych klientów. W tym przypadku klientów, którzy myślą podobnie i wyznają podobne wartości. Nie wahaj się chwalić, że dzielisz się dobrem, a Twoi klienci mogą w tym współuczestniczyć. Regularnie komunikuj się z klientami o postępach i wynikach kampanii. Używaj różnych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, newslettery i strona internetowa.

4. Edukuj i zwiększaj świadomość

Wspieranie społecznych inicjatyw to piękny gest, jednak nie każdy będzie wiedział tyle samo na dany temat. Edukacja odbiorców w temacie, w który zaangażowana jest Twoja marka to bardzo ważny element całego CRM. Informuj klientów gdzie leży problem i dlaczego właśnie taką inicjatywę podejmujecie. Sięgaj głębiej i podnoś świadomość. Nie pozwól aby tzw. “klątwa wiedzy” przyćmiła Twoje działania.

5. Angażuj swoją społeczność

Współuczestnictwo w inicjatywie nie musi wiązać się od razu z zakupem. Opracowując strategię komunikacji CRM przygotuj także plan angażowania odbiorców bez rażącego reklamowania swojej marki. Zachęć do dzielenia się materiałami edukacyjnymi, które tworzysz, poproś o udostępnienia w słusznej sprawie. Inspiruj ich do działania. Dzięki temu zyskasz zaufanie, lojalność i znacząco polepszysz swój wizerunek.

Jakie inicjatywy można podejmować w ogrodniczym marketingu społecznie odpowiedzialnym?

Jak mówi druga zasada – dobrze aby inicjatywa, którą podejmuje Twoja marka była zgoda z tym jakie wartości, przekonania i obawy są ważne dla Twoich klientów. Możesz przeprowadzić proste badanie lub ankietę za pomocą swoich kanałów komunikacji z odbiorcami, możesz zlecić takie badanie zewnętrznej firmie, możesz także korzystać z różnego rodzaju raportów aby wydobyć dopasowane insighty. Kopalnią wiedzy w tym zakresie z pewnością jest Ekobarometr.

Jako firma z branży ogrodniczej na pewno zainteresują Cię te związane z środowiskiem naturalnym. Zrobiliśmy krótką listę aby wskazać w jakich obszarach możesz się poruszać: Jeśli jesteś organizacją non-profit, którą może zainteresować się branża ogrodnicza – napisz do nas – umieścimy Cię na liście.

Nie rób greenwashingu, czyli ekościemy

To pojęcie zna zaledwie 29% polaków (wg. badania Ekobarometru). Czym zatem ono jest?

Greenwashing to określenie pejoratywne. W kontekście marketingu zaangażowanego społecznie odnosi się do sytuacji, w której firmy promują swoje działania społeczne lub środowiskowe, aby poprawić swój wizerunek, przyciągnąć klientów i pomnażać zyski, mimo, że te działania są często nieznaczne lub wręcz wprowadzające w błąd. W tym przypadku greenwashing to kreowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie, bez rzeczywistego zaangażowania w te kwestie.

Kłamstwo ma krótkie nogi, o czym przekonało się już wiele marek bojkotowanych za swoje nieprawdziwe deklaracje. Polacy są coraz bardziej świadomi praktyk “greenwashingu” i coraz bardziej wyczuleni na punkcie fałszu firm. Mocno przestrzegaj pierwszej zasady marketingu społecznie zaangażowanego i zawsze szczerze komunikuj się z klientami.

Kasia Nowacka

Marketerka-ogrodniczka. Od wielu lat na pierwszej linii frontu marketingowego, zawsze blisko klientów, słucha głosów ogrodników w internecie. Doskonale czuje klimat branży, jest zawsze na bieżąco z nowinkami i trendami.

Pomożemy Ci wybrać inicjatywę i zaplanować działania aby marketing Twojej firmy był skuteczny i opłacalny.

Umów się na darmową konsultację.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wprost na swoją skrzynkę najnowsze wpisy z naszego bloga.

Przeczytaj również